نخستین تولید کننده افزودنی های بتن

و فرآورده های مصرفی صنایع عمرانی و ساختمانی

نخستین تولید کننده افزودنی های بتن

از ۱۳۵۷…

بتن شیمی خاورمیانه، سال ۱۳۵۷ توسط «مهندس عبدالرضا نوذری» تاسیس شد. این شرکت نخستین تولیدکننده افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی صنایع عمرانی و ساختمانی در ایران است. در سال های دهه شصت و هفتاد شمسی، بتن و مواد شیمیایی ساختمان، فعالان این حوزه را تنها به یاد برند بتن شیمی می انداخت، چراکه هیچ نام تجاری دیگری در کشور امکانات و دانش تولید داخلی افزودنی های بتن را در اختیار نداشت.

محاسبه گر بتن شیمی

با استفاده از محاسبه گر بتن شیمی، میزان مورد نیاز مصرف محصولات بتن شیمی را محاسبه کنید.
برای استفاده از محاسبه گر بتن شیمی، در صفحه معرفی محصول، گزینه های مربوط به محاسبه گر را انتخاب کنید.

از ۱۳۵۷٫٫٫

در سال های اخیر، نام پرسابقه و نیک بتن شیمی، توسط افرادی سودجو با سوءاستفاده مواجه شده است. حتی برخی از کارکنان شرکت، با هدف دسترسی به اطلاعات معنوی و محرمانه مجموعه، سعی در تخریب شرکت در اذهان مخاطبان کردند. پخش محصولاتی غیراستاندارد و قلابی با نام و برند بتن شیمی نیز انجام گرفت.