فوق روان کننده نوترال

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف دستیابی به کارایی و اسلامپ بالا در نسبت های آب به سیمان نسبتاً پایین صورت گیرد . در نتیجه با کاهش منافذ موئینه بتن ، جذب آب و نفوذپذیری بتن را کاهش می [...]

روان کننده زودگیر

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف افزایش کارایی بتن و یا کاهش نسبت آب به سیمان انجام گیرد. این ماده زمان گیرش را کاهش داده و اثرات منفی تأخیر گیرش را در دمای پایین جبران می‌کند و عملکرد [...]

روان کننده دیر گیر

مصرف این ماده افزودنی علاوه بر افزایش کارایی بتن و کاهش نسبت آب به سیمان ، به تنظیم مدن زمان کارایی بتن کمک کرده و با افزایش زمان گیرش اولیه ، اثرات منفی تسریع گیرش را در دمای بالا و نیز بتن ریزی [...]

روان کننده نوترال

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف افزایش کارایی بتن و یا کاهش نسبت آب به سیمان انجام گیرد . همچنین سبب بهبود قابلیت پمپاژ ، کاهش آب انداختگی و جلوگیری از ایجاد ترک های سطحی می شود . [...]

فوق روان کننده زودگیر

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف دستیابی به کارایی و اسلامپ بالا در نسبت های آب به سیمان نسبتاً پایین صورت گیرد . به دلیل قدرت کاهش آب شدید و گیرش اولیه سریع ، این ماده به عنوان گزینه ای [...]

فوق روان کننده دیرگیر

کد ۱۰۳R بتُن شيمي ۱۰۳R ضمن افزايش رواني و مقاومت بتُن، روند سخت شدن و كسب مقاومت اوليه را كند مي‌كند و با استاندارد ASTM C 494 مطابقت دارد. میزان مصرف: ۱ تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی بسته بندی: ظروف [...]

فوق روان کننده نوترال

کد ۱۰۲N بتُن شيمي ۱۰۲N براي افزايش كارآيي و كاهش آب اختلاط در رواني ثابت و تأمين مقاومت نهايي بيشتر به كار مي‌رود و با استاندارد ASTM C494 مطابقت دارد و با كليه انواع سيمان‌ها به ويژه سيمان‌هاي [...]

فوق روان کننده زودگیر مایع

کد ۱۰۱A برای تولید بتن با اسلامپ زیاد بدون افزودن آب به بتن و به عنوان کاهنده قوی آب مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده زمان گیرش را کاهش می دهد، اثرات منفی تاخیر گیرش را در دمای پایین جبران می [...]