توسط
منتشر شده

انواع چسب کاشی

چسب سرامیک پودری بر اساس سیمان تقویت شده همراه با پلیمر می باشد ، با توجه به پلیمرهای موجود در تولید ، چسبه سرامیکه پودری پس از خشک شــدن در برابر رطوبت مقاوم می باشد . چسبه سرامیکه پودری امکان [...]