بتن شیمی خاورمیانه
نخستین تولید کننده افزودنی های بتن و فرآورده های مصرفی صنایع عمرانی و ساختمانی
بتن شیمی خاورمیانه
نخستین و بزرگترین تولیدکننده بتن در خاورمیانه
بتن شیمی خاورمیانه
تهیه و تولید محصولاتی بر پایه نانو مواد

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان

بزرگترین تولیدکننده بتن در خاورمیانه

شركت بتن شیمی با هدف تولید افزودنی های بتن مانند ژل میکروسلیکا ، ژل میکروسیلیس ، گروت ها ، ترمیم کننده ها ، مواد بندکشی و درزبندی ، مواد پوشش دهنده ، چسب ها ، افزودنی ها ، و فرآورده های مصرفی در صنایع عمرانی ، صنعتی و ساختمانی به عنوان اولین تولید کننده انواع افزودنی بتن و مواد شیمیایی ساختمان در ایران با عملکرد بالا و متمایز از محصولات متداول فعالیت می نماید. تمرکز گروه تحقیقاتی بتن شیمی خاورمیانه بر تهیه و تولید محصولاتی بر پایه نانو مواد قرار گرفته است که دنیای بتن را از بنیاد متحول کرده است.

محصولات ما

با افتخار اعلام می کنیم شرکت بتن شیمی خاورمیانه اولین تولید کننده افزودنی های بتن  مانند ژل میکروسلیکا ، ژل میکروسیلیس ، گروت ها ، ترمیم کننده ها ، مواد بندکشی و درزبندی ، مواد پوشش دهنده ، چسب ها ، افزودنی ها در کشور عزیزمان می باشد و امروز با اتکا به تجربه و دانش متخصصین خود در صدر این صنعت ایستاده است.