محصولات بتن شیمی

نخستین تولید کننده افزودنی های بتن

محصولات این شرکت را می توان به ۹ دسته کلی شامل: افزودنی های بتن، چسب ها، گروت ها، ترمیم کننده ها، آب بند کننده ها، اپوکسی ها، رنگ ها و کفپوش های صنعتی، پوشش دهنده ها، واتراستاپ ها و اسپیسرهای پلاستیکی تقسیم نمود.