افتخارات ما

پروانه تحقیق

گواهی نامه سیستم کیفیت بتن شیمی

گواهی نامه سیستم مدیریت بتن شیمی

پروانه واحد تحقیق و توسعه

دریافت لوح تقدیر از سازمان مسکن و شهرسازی

مجوز کاربرد علامت استاندارد اجباری

پروانه کاربرد علامت استاندارد

اخذ لوح تقدیر در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

عضویت در مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

منتخب ۱۰ شرکت برتر ساختمانی ایران