خدمات پس از فروش

ارائه خدمات کارشناسی در پروژه های علمی مرتبط از طریق مرکز تحقیقات ثبت شده شرکت

برقراری اخذ سفارشات بدون واسطه از طریق دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی انحصاری.

برگزاری سمینار و ارائه مقالات علمی در زمینه شیمی و تکنولوژی بتن

قبول پروزه های دانشگاهی در مرکز تحقیق و پژوهش این شرکت

ارائه سوابق بازرسی، کنترل کیفی و ممیزی محصولات سفارش شده برای پروژه های ملی و زیربنایی به زبان های مورد نیاز

ارائه سریع خدمات کارشناسی پس از فروش به شیوه های مکاتبه ای و حضوری در سایت مشتریان شرکت

رسیدگی به شکایت های احتمالی مشتریان و پاسخگویی به سوالات و ابهامات آن ها در زمینه های بتن و افزودنی های بتن.

برگزاری سمینار و ارائه مقالات علمی در زمینه شیمی و تکنولوژی بتنارائه نتایج و سوابق بازرسی کنترل کیفیت محصول در صورت نیاز مشتری

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه توسعه ویژگی های کیفی بتن از طریق کاربرد افزودنی ها و سایر فرآورده های شیمیایی ساختمان در بتن و بازدید از پروژه توسط بخش مهندسی فروش این شرکت.

ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمون های فیزیکی و شیمیایی مرتبط با کیفیت بتن و محصولات شیمیایی  ACI یا ASTM ,DIN ,ISO ساختمانی بر اساس استاندارد های