نمایندگی شرکت بتن شیمی

متقاضیان محترم جهت اخذ نمایندگی می توانند فایل پرسشنامه را با اطلاعات کامل برای ما ارسال کنند و یا از طریق شماره زیر با ما تماس بگیرند.

 

۰۹۱۲۰۷۱۱۰۳۵