توسط
منتشر شده

هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان, بتن و تکنولوژی های ساخت

هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان, بتن و تکنولوژی های ساخت شرکت بتن شیمی در هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان, بتن و تکنولوژی های ساخت که در تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ برگزار می شود درسالن ۴۰A   [...]