محصولات بتن شیمی

نخستین تولید کننده افزودنی های بتن

محصولات این شرکت را می توان به ۶ دسته کلی شامل: افزودنی های بتن، گروت ها، ترمیم کننده های بتن، پوشش دهنده ها و آب بند کننده ها، چسب ها، ماده بندکشی و درزبندی، تقسیم نمود.

آب بندکننده ها
اپوکسی ها
افزودنی های بتن
پوشش دهنده ها
ترمیم کننده ها
چسب ها
رنگ ها و کفپوش های صنعتی
روان کننده ها
ژل ها
سایر افزودنی ها
ضدیخ ها
فوق روان کننده ها
فوق کاهنده آّب و فوق روان کننده
گروت ها
واتر استاپ ها و اسپیسرهای پلاستیکی