رنگ ها و کفپوش های صنعتی

برای تسطیح و تراز کردن سطوح افقی به کار می رود. این محصول ضمن تراز کردن سطوح و تسریع در عملیات اجرایی و کاهش هزینه ها، از قابلیت پرکنندگی، روندگی زیاد و عدم انقباض برخوردار می باشد. با توجه به فرمولاسیون ویژه به کار گرفته از پیوستگی و چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیرکار برخوردار بوده و پس از سخت شدن نیروی فشاری زیادی را تحمل می‌نمایند. عملکرد و ویژگی های این محصول با استانداردهای BS EN 1937, BS EN 12706 مطابقت دارد.

میزان مصرف : ۱ تا ۳ کیلوگرم برای هر متر مربع

حالت فیزیکی : پودر

بسته بندی : کیسه ۲۵ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط