افزودنی های بتن, سایر افزودنی ها

با ایجاد حباب هاب کروی ریز با توزیع یکنواخت در ساختار بتن ، لوله های مویین را حذف و یا مسدود نموده و موجب کاهش پیوستگی لوله های مویین در ساختار بتن شده و موجب افزایش نفوذناپذیری و دوام بتن می گردد . همچنین موجب کارایی بهتر و افزایش مقاومت و دوام آن در برابر سیکل های مکرر یخبندان و ذوب شده و مانع نفوذ مایعات شیمیایی خورنده و یخ زدا می گردد . عملکرد این محصول با استاندارد های ASTM C233 و ASTM C666 و ASTM C260مطابقت دارد .

میزان مصرف : ۰/۱ % وزن سیمان مصرفی

حالت فیزیکی : مایع

بسته بندی : گالن ۲۰ لیتری

پروژه های مرتبط