رنگ ها و کفپوش های صنعتی

برای کاهش غلظت و افزایش کارایی در ترکیبات دو جزئی اپوکسی استفاده می شود این محصول قابلیت پاک کردن کلیه تجهیزات و سطوح خصوصاً آغشته به مواد پایه اپوکسی را داراست .

میزان مصرف : بسته به نوع محصول دو جزئی تقریباً ۵ تا ۱۰% وزنی ترکیب

حالت فیزیکی : مایع

بسته بندی : قوطی ۴ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط