سایر افزودنی ها

این ماده افزودنی با تأخیر در گیرش اولیه بتن، از ترک‌خوردگی و جمع‌شدگی آن جلوگیری نموده و امکان بتن‌ریزی در هوای گرم و خشک و بادخیز و نیز بتن ریزی های حجیم را فراهم می‌سازد. همچنین امکان حمل بتن و پمپاژ بتن در مسیرهای طولانی را ممکن می سازد. عملکرد آن با استانداردهای ASTM C494 , EN 934 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

میزان مصرف : حداکثر تا ۲% وزن سیمان مصرفی

حالت فیزیکی : پودر

بسته بندی : ۲۵ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط