افزودنی های بتن, سایر افزودنی ها

توضیحات
محصول BC 105 موجب افزايش زمان گيرش و كاهش سرعت گذر بتُن از حالت خميري به جامد و افزايش مقاومت نهايي آن مي‌شود. ذرات موجود در مخلوط، فرآیند هیدراتاسیون در بتن را به تاخیر می اندازد و شکل گیری ملات را متوقف می سازد. تاخیر در هیدراتاسیون فاز C3S ناشی از لایه آمورف هیدروکسید فلز حاصل ازعملکرد محصول است که در طول هیدراتاسیون این فاز تشکیل شده اند. اين محصول با تأخير در زمان گيرش بتُن، امكان اجراي بسياري از عمليات بتُن‌ريزي را در شرايط ويژه فراهم مي‌كند. سرانجام، استفاده از محصول BC 105 به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، منجر به تشکیل ژل( C-S-H ) باافزایش میزانCa(OH)2 کریستالی در سنین اولیه از هیدراتاسیون می گردد. علاوه بر این، نانوذرات می تواند ساختار منافذ بتن را بهبود دهد و این تراکم منافذ یکی از ویژگیهای مطلوب آنهاست.

کاربردها
بتُن‌ريزي در هواي گرم و خشك و در مناطق بادخيز
بتُن‌ريزي بتن آماده با فاصله حمل زياد.
بتُن‌ريزي‌هاي حجيم كه گيرش آرام و تدريجي بتُن مورد نظر است مانند سد سازی.
بتُن‌ريزي در شرايطي كه روند تقليل كارآيي بتُن در طول اجراي عمليات بايد كند باشد.
بتُن ریزی نیمه حجیم مانند بتُن ریزی شالوده های بسیار بزرگ.

ویژگی ها و مزایا
تأخير در زمان گيرش.
افزايش مقاومت بتُن در درازمدت.
كاهش اثرات جمع‌شدگي خميري و حرارتي بتُن و كمك در جلوگيري از ايجاد ترك‌هاي سطحي.
ایجاد شرایط مناسب برای بتُن ریزی در مناطق گرمسیر.
ایجاد امکان بتُن ریزی در مناطق بادخیز.
افزایش زمان کارآیی بتُن

نحوه استفاده
محصول BC 105 را متناسب با زمان لازم براي حفظ كارآيي بتُن مي‌توان حداکثر تا ۲ درصد وزن سيمان به كار برد.
ابتدا بايد افزودنی BC 105 به خوبي با آب مخلوط و سپس به مخلوط شن و ماسه و سيمان اضافه شود.

دریافت فایل PDF محصول

پروژه های مرتبط