افزودنی های بتن, روان کننده ها

توضیحات
روان کننده آب بند بتن ، نوعی افزودنی بتن با دو کاربری مکمل روان کنندگی وآب بندی بتن از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه میباشد . علاوه بر افزایش کارایی بتن ، قابلیت ضد اب نمودن سازه های آبی را دارا می باشد . این محصول علاوه بر کاهش نسبت آب به سیمان ، موجب ایجاد تراکم ، انسجام ویکنواختی بتن شده وبا مسدود نمودن کاپیلارهای بتن از نفوذ آب ، املاح و مواد خورنده نیز جلوگیری می نماید .از این رو ترک خوردگی ، نفوذ پذیری و جذب آب بتن یا ملات را به میزان قابل توجه کاهش خواهد داد .

میزان مصرف : ۱/۵ الی ۲ درصد وزن سیمان
حالت فیزیکی : مایع

پروژه های مرتبط