فوق روان کنندهای بتن

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف افزایش کارایی بتن و یا کاهش نسبت آب به سیمان انجام گیرد. این ماده زمان گیرش را کاهش داده و اثرات منفی تأخیر گیرش را در دمای پایین جبران می‌کند و عملکرد آن با استانداردهای ASTM C494 , EN 934 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

میزان مصرف : ۱ تا ۳ درصد وزن سیمان مصرفی 

حالت فیزیکی : مایع 

بسته بندی : گالن ۲۵ کیلوگرمی و بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط