فوق روان کنندهای بتن

مصرف این افزودنی در بتن می تواند با اهداف افزایش کارایی بتن و یا کاهش نسبت آب به سیمان انجام گیرد . همچنین سبب بهبود قابلیت پمپاژ ، کاهش آب انداختگی و جلوگیری از ایجاد ترک های سطحی می شود . عملکرد آن با استاندارد های ASTM C494 و ISIRI 2930 و EN 934 مطابقت دارد .

میزان مصرف : ۱ تا ۲ درصد وزنی سیمان مصرفی

حالت فیزیکی : مایع 

بسته بندی :  گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۵ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط