سایر افزودنی ها

عامل موثر در کاهش زمان شروع و پایان گیرش، تسریع در روند سخت شدن و کسب مقاومت اولیه بتن و محافظت بتن از تغییرات سریع دمای محیط می‌باشد. با افزودن آن به بتن پاششی، مقاومت فشاری، چسبندگی، پیوستگی، مقاومت در برابر یخ‌زدگی بتن افزایش یافته و سایش و پس‌زدن بتن پاشیده شده کاهش می یابد. عملکرد آن با استانداردهای ISIRI 2930 , ASTM C1141 مطابقت دارد.

وزن مصرف : حداکثر تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی

حالت فیزیکی : پودر

بسته بندی : کیسه ۲۵ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط