افزودنی های بتن, ضدیخ ها

توضیحات
بتُن شيمي ۱۲۴ براي جلوگیری از یخ زدن بتُن در دمای کم، تسريع در گيرش، تشديد حرارت‌زايي و ايجاد شرايط مناسب براي بتُن‌ريزي يا ملات‌كاري در هواي سرد با تأكيد بر رعايت آيين‌نامه R306 ACI مصرف مي‌شود.

کاربردها
بتُن‌ريزي يا ملات‌كاري در هواي سرد و يخبندان در محدوده دماي ۵+ تا ۸- درجه سانتيگراد
در شرايطي كه يخبندان يا افت سريع دماي محيط پيش‌بيني مي‌شود.

ویژگی ها و مزایا
افزايش سريع گيرش اولیه و سخت شدن بتُن و ملات.
افزایش سرعت هیدراتاسیون .
افزايش حرارت‌زايي بتُن و تأمين زودرس مقاومت اوليه.
كاهش نقطه انجماد آب بتُن و ملات.
كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت.
افزايش انسجام و دوام بتُن و ملات در برابر يخبندان.
جلوگیری از یخ زدن بتُن در دماهای پایین.

نحوه استفاده
بتُن شيمي ۱۲۴ به میزان ۱ تا ۵ درصد وزن سیمان، بايد همراه آب اختلاط بتُن و ملات يا بعد از آن به مخلوط اضافه شود و عمل اختلاط ادامه يابد.

دریافت فایل PDF محصول

پروژه های مرتبط