فوق روان کنندهای بتن

کد ۱۰۱A

برای تولید بتن با اسلامپ زیاد بدون افزودن آب به بتن و به عنوان کاهنده قوی آب مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده زمان گیرش را کاهش می دهد، اثرات منفی تاخیر گیرش را در دمای پایین جبران می کند و با استاندارد ملی ایران وآیین نامه های و ASTM C 494 و ASTM C1017 مطابقت دارد .

میزان مصرف: ۱تا ۳ درصد وزن سیمان مصرفی
بسته بندی: ظروف ۲۵ و ۲۵۰ کیلوگرمی

برای دانلود بروشور روی لینک زیر کلیک کنید.

بروشور فارسی محصول

پروژه های مرتبط