فوق روان کنندهای بتن
کد ۱۰۲NS

بتُن شيمي ۱۰۲NS براي افزايش كارآيي و كاهش آب اختلاط در رواني ثابت و تأمين مقاومت نهايي بيشتر به كار مي‌رود و با استاندارد ASTM C494 مطابقت دارد و با كلية انواع سيمان‌ها به ويژه سيمان‌هاي ضد سولفات سازگاري دارد.

میزان مصرف: ۱ تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی
بسته بندی: ۱ تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی

برای دانلود بروشور روی لینک زیر کلیک کنید.

بروشور فارسی محصول

پروژه های مرتبط