افزودنی های بتن, فوق کاهنده آّب و فوق روان کننده

BC power 102NPC افزودنی فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که موجب پخش یکنواخت ذرات سیمان می گردد .این محصول برای ساخت بتن با کاهش آب و کسب مقاومت بالا در سنین اولیه ، با حفظ اسلامپ در زمان کوتاه طراحی گردیده است . BC power 102NPC قادر است آب اختلاط را به میزان زیادی کاهش دهد و برای بتن های آماده در فواصل دور ، بتن های (SCC) ، بتن های توانمند و بتن های درجا در مناطق گرمسیری ، طراحی شده است

پروژه های مرتبط