آب بندکننده ها

کد ۱۱۲

عامل کاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام بتن در مقابل آب ، تهاجم محلول های شیمیایی خورنده و کربناتی شدن بتن است و با استاندارد ASTM 898 مطابقت دارد .

میزان مصرف: ۱تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی
بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلو گرمی

برای دانلود بروشور روی لینک زیر کلیک کنید.

بروشور فارسی محصول

پروژه های مرتبط