رنگ ها و کفپوش های صنعتی

برای آماده سازی سطوح بتنی و فلزی که پوششهای اپوکسی روی آن اجرا می شود ، به کار می رود. یک ترکیب دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی می باشد . با ایجاد سطوح محکم و نفوذ ناپذیر ، مقاومت بالایی در برابر انواع مواد اسیدی و قلیایی ، آب و رطوبت داشته و فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی بوده و دارای چسبندگی بالایی به عنوان مصالح ساختمانی دارد . به دلیل ضریب انبساط حرارتی پایین ، پایدار در برابر تغییرات دما و مقاوم در برابر ایجاد و رشد ترک است .

میزان مصرف : ۱ کیلوگرم برای ۷ تا ۱۰ متر مربع

حالت فیزیکی : مایع

بسته بندی : قوطی ۴ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط