چسب های کاشی وبتن

در مقاطعی که به واسطه تشکیل درز سرد تضعیف شده اند، صدمات جبران ناپذیری به مقاومت و دوام سازه وارد شده و شدت پدیده خوردگی در این مقاطع به دلیل نفوذپذیری بالا، باعث خسارت‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش عمر مفید سازه می‌گردند. مصرف این محصول در چسباندن بتن یا ملات تازه به بتن سخت‌شده بسیار مؤثر بوده و با افزایش چسبندگی مصالح، مقاطع مورد نظر را نفوذناپذیر کرده و ترمیم‌ مقاطع آسیب دیده را با موفقیت بالایی ممکن می سازد. عملکرد این محصول با استانداردهای ASTM C1059 و ASTM C1042 مطابقت دارد.

میزان مصرف : به میزان ۱ به ۳ یا ۱ به ۵ جایگزین آب اختلاط .

حالت فیزیکی : مایع 

بسته بندی : قوطی ۴ کیلوگرمی و گالن ۲۰ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط