ژل میکروسیلیس

میکروسیلیس به عنوان افزودنی معدنی با خواص پوزولانی ویژه برای تولید بتن با مقاومت ، دوام و کارایی بالا و کاهش نفوذ پذیری به کار می رود . این افزودنی مشکلات ناشی از کمبود فیلتر سنگدانه ها را جبران کردن و کارایی و کار پذیری بتن را بهبود داده و با افزایش تراکم میکرونی بتن ، سبب کاهش حجم لوله های مویین شده و مقاومت نفوذپذیری بتن را افزایش می دهد . خواص و عملکرد آن با استاندارد ASTM 1240 و BS EN 12390-8 می تواند بررسی شود .

میزان مصرف : ۵ تا ۸% وزن سیمان مصرفی 

حالت فیزیکی : مایع ژلی

بسته بندی : ژل سطل ۲۰ کیلوگرمی و بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی

بسته بندی : ظروف ۲۰ کیلوگرم 

پروژه های مرتبط