پوشش دهنده ها

این محصول از طریق پوشاندن سطح بتن و با جلوگیری از تبخیر سریع آب اختلاط منجر به تکمیل فرآیند هیدراسیون و سخت شدن بتن می‌گردد. در نتیجه موجب جلوگیری از انقباض و ترک‌های ناشی از تبخیر سریع آب بتن شده و نفوذپذیری سطحی بتن را کاهش می دهد. عملکرد و ویژگی های این محصول با استانداردهای ASTM C309, ASTM C156, ACI 308, AASHTO M148, BS 7542 مطابقت دارد.

میزان مصرف : اختلاط به نسبت ۱ به ۱ با آب و اعمال هر ۲ کیلوگرم حاصل روی ۸ تا ۱۰ متر مربع 

حالت فیزیکی : مایع

بسته بندی : گالن ۳۰ کیلوگرمی 

پروژه های مرتبط