گروت ها

با ایجاد انبساط قابل کنترل در بتُن و ملات به منظور جبران جمع شدگی طبیعی ناشی از خشک شدن سیمان مصرف می‌شود. بعلاوه با افزایش کارایی بتُن و کاهش آب اختلاط موجب افزایش انسجام و چسبندگی اجراء بتُن و ملات می‌شود. در نتیجه، اثر انبساطی و نیز افزایش انسجام بتن سبب افزایش مقاومت خزشی شده و در نهایت مقاومت بتن را در مقابل ترک خوردگی افزایش می دهد. تأثیر کاربرد این ترکیب در شرایط خمیری قبل از گیرش بتُن و یا ملات، با استاندارد ASTM C827 مطابقت دارد.

میزان مصرف : ۰/۵ تا ۱ درصد وزن سیمان مصرفی 

حالت فیزیکی : پودر 

بسته بندی : کیسه ۲۰ کیلوگرمی

پروژه های مرتبط