فوق روان کننده و فوق کاهنده آب – زودگیر B.C101NPC

توضیحات افزودنی NPC‌۱۰۱ BC بر پایه پلی‌کربوکسیلات‌ اتر برای افزایش کارایی و اسلامپ بتن و همچنین کاهش نسبت آب به سیمان در روانی ثابت برای تأمین مقاومت نهایی بیشتر بکار می‌رود. افزون به آن ، ماده [...]

فوق روان کننده و فوق کاهنده آب – دیرگیر B.C103RPC

توضیحات  افزودنی RPC‌۱۰۳ BC بر پایه پلی‌کربوکسیلات‌ اتر برای افزایش کارایی و اسلامپ بتن و همچنین کاهش نسبت آب به سیمان در روانی ثابت برای تأمین مقاومت نهایی بیشتر بکار می‌رود. افزون به آن ، ماده [...]