فوق کاهنده آب و فوق روان کننده با کارائی بالا B.C POWER 102NPC

BC power 102NPC افزودنی فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که موجب پخش یکنواخت ذرات سیمان می گردد .این محصول برای ساخت بتن با کاهش آب و کسب مقاومت بالا در سنین اولیه ، با حفظ [...]

فوق کاهنده آب و فوق روان کننده B.C 102 NPC

توضیحات محصول BC 102NPC.c ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات است که برای افزایش کارایی و اسلامپ بتن و همچنین کاهش شدید نسبت آب به سیمان در روانی ثابت برای تأمین مقاومت نهایی بیشتر بکار می [...]

فوق کاهنده آب و فوق روان کننده دیرگیر B.C 102 RPC

توضیحات محصول BC 102NPC.n ابر روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات است که برای افزایش کارایی و اسلامپ بتن و همچنین کاهش شدید نسبت آب به سیمان در روانی ثابت برای تأمین مقاومت نهایی بیشتر بکار می [...]