توسط
منتشر شده

دلیل استفاده از روان کننده در بتن

فوق روان کننده کربوکسیلاتی فوق روان‌کننده کربوکسیلاتی یک نوع افزودنی بتن است که به صورت مایع و از جنس کربوکسیلات به بتن اضافه می‌شود. این نوع روان‌کننده به عنوان یک افزودنی پیشرفته برای بهبود [...]