توسط
منتشر شده

روغن قالب بتن

روغن قالب نوعی روغن امولسیون می باشد که با ایجاد فیلم خیلی نازکی روی سطح قالب ها باعث سهولت در جداسازی قالب از بتن می شود و از مزیت های استفاده از روغن قالب نسبت به  استفاده از روغن سوخته یا [...]