افزودنی دیرگیر بتن چیست؟

افزودنی دیرگیر بتن چیست؟

افزودنی دیرگیر بتن یا کندگیر کننده های بتن

دیرگیر بتن موادی هستند که عموما به دو شکل زير به مخلوط های پايه سيمانی افزوده می شوند و گيرش آن ها را به تاخير می اندازند:

 استفاده از روان کننده ها و يا فوق روان کننده ها يی که تاثيرجانبی کندگيری دارند.

استفاده از يک ماده افزودنی کند گير کننده مستقل.

ايجاد تاخير در گيرش بتن در بسياری موارد مثل:

بتن ريزی در هوای گرم و مناطق گرمسيری

حمل و نقل های طولانی

کسب زمان لازم برای ريختن و پرداخت بتن

هماهنگی با سرعت حرکت قالب لغزنده

کنترل دمای آبگيری بخصوص در بتن های حجيم يا بروز وقفه در عمليات بتن ريزی

ضروری می باشد.

که می تواند با استفاده از افزودنی های دیرگیر بتن امکان پذير شود.

استفاده از دیرگیر بتن ممکن است بر طراحی و يا روند بتن ريزی تاثير گذار باشد.

برای مثال با کنترل دمای بتن می توان مقاطع بزرگتری را طراحی و اجرا کرد، و يا نماهای تزئينی با استفاده از سنگدانه های نمايان بوجود آورد.

بعضی از سيمان ها دارای خاصيت دیرگیر بتن هستند و گيرش بتن را به تاخير می اندازند،

تاخيرايجاد شده بايستی در محاسبه زمان گيرش مورد انتظار لحاظ شود.

حتی مشاهده شده که تغيير در ترکيبات يک نوع سيمان به خصوص ميزان قليايی ها تاثير قابل ملاحظه ای بر زمان گيرش بتن دارد.

افزودنی دیرگیر بتن

افزودنی دیرگیر بتن

کاربردهای دیرگیر بتن

مواد افزودنی دیرگیر بتن در بتن ریزی‌های حجیم مثل سدها استفاده می‌شود.

همینطور این مواد برای جلوگیری از ترک‌های ناشی از گیرش در بتن ریزی‌های پشت سر هم متناسب می‌باشد.

مواد افزودنی دیرگیر بتن برای حمل بتن در فاصله‌های زیاد نیز استفاده می‌شود.

در بتن ریزی‌های حجیم دمای ایجاد شده ناشی از آبگیری مقادیر زیاد سیمان باعث پدید آمدن اختلاف بسیار شدید دما بین هسته میانی و سطوح بیرونی شده است و منجر به بروز ترک‌های حرارتی می‌گردد که برای جلوگیری از آن می‌توان از مواد دیرگیر بتن استفاده کرد.

معایب ایجاد تاخیر در گیرش بتن

استفاده از کندگیر کننده بتن ممکن است بر طراحی و یا روند بتن ریزی تاثیر گذارد.

مواد دیرگیر کننده عموما به دو شکل زیر به مخلوط های پایه سیمانی افزوده شده و گیرش آن ها را به تاخیر می اندازند

 استفاده از روان کننده بتن و یا فوق روان کننده دیرگیر بتن که تاثیر جانبی کندگیری دارند

استفاده از یک ماده افزودنی کندگیر کننده مستقل

گروه دوم شامل آن دسته از کندگیر کننده های مستقل می باشد که قادرند ساعت های طولانی ( حتی تا ۷۲ ساعت) تاخیر در گیرش بتن پدید آورند، مصرف بیش از اندازه این مواد ممکن است باعث عدم گیرش سیمان و در نتیجه فاسد شدن بتن گردد( ناگیر کنندگی)

افزودنی دیرگیر بتن

مزايای دیرگیر بتن

كاهش حرارت هيدراتاسيون در بتن‌ريزي‌ هاي حجيم

كاهش اثرات جمع شدگي خميري و حرارتي بتن

دسته بندی دیرگیر بتن

دیرگیر بتن معمولاً ترکیبات آلی هستند ولی دسته هایی از آن ها از مواد معدنی نیز می باشند.

دیرگیر بتن آلی

لیگنو سولفوناتها

اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک و نمکهای آنها

فسفوناتها

قندها

دیرگیر بتن معدنی

فسفاتها

بوراتها

نمکهای قلع، سرب، روی و مس

دیرگیر بتن آلی

لیگنو سولفونات ها

نمکهای سدیم و کلسیم لیگنوسولفونات می‌باشند که در تولید آنها معمولاً انواع قندها نیز مخلوط هستند. با روشهای خالص سازی در مراحل بعدی می توان لیگنو سولفونات عاری از قند تولید کرد.

دلیل کندگیر کنندگی لیگنو سولفونات، حضور قند در این ترکیبات است. اگرچه وجود نمک‌ اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک نیز می تواند اثربخش باشد.

مراحل تولید دیرگیر بتن

تولید دیرگیر بتن یک فرآیند چند مرحله‌ای است که در آن مواد اولیه شامل سیمان، ماسه، آب و مواد افزودنی دیرگیر بتن ترکیب می‌شوند تا بتنی با خصوصیات خاص تولید شود. مراحل تولید دیرگیر بتن به طور کلی عبارتند از:

تهیه مواد اولیه: مواد اولیه شامل سیمان، ماسه، آب و مواد افزودنی مورد نیاز برای تولید دیرگیر بتن جمع‌آوری می‌شوند. سیمان معمولاً از طریق خرید از شرکت‌های تولید سیمان تهیه می‌شود و ماسه نیز به طور معمول از معادن استخراج می‌شود.

مخلوط‌سازی: در این مرحله، ماسه و سیمان به ترتیب مشخص و به نسبت مورد نیاز با هم مخلوط می‌شوند. این مرحله می‌تواند به صورت دستی یا با استفاده از ماشین آلات مخصوصی مانند میکسرها صورت گیرد. این مخلوط برای تضمین توزیع یکنواخت مواد و ایجاد تماس کامل بین سیمان و ماسه، به مدت زمان مشخصی میکس می‌شود.

اضافه کردن آب: آب به تدریج به مخلوط اضافه می‌شود و فرآیند میکس به همراه اضافه کردن آب ادامه می‌یابد. مقدار آب مورد نیاز برای تهیه بتن دیرگیر به مواردی مانند نسبت آب به سیمان و خواص خاص مورد استفاده بستگی دارد. در این مرحله باید دقت کرد تا مقدار آب مناسب استفاده شده و بتن دیرگیر دارای ظرفیت مناسب برای تصلب شدن در زمان مورد نیاز باشد.

میکس نهایی: پس از اضافه کردن آب، میکس نهایی انجام میشود.

این پست توصیه می شود

نظرات