روغن قالب پایه امولسیونی

روغن قالب پایه امولسیونی

یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی می باشد که باعث بهبود و تسهیل رهایش قالب از بتن می گردد.

این محصول ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺘﻦ رﻳــﺰي به شکل یک لایه نازک، بر روي ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ گردد.

بعد از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺻﺎفﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺣﺒـﺎب­ ﺳﻄﺤﻲ بتن در معرض قالب را نیز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ­دهد.

این محصول روغنی، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش نشان می دهد و با ایجاد یک لایه ی نازک دافع آب و کاهش کششی سطحی در سطح قالب،

مانع از چسبیدن بتن به قالب خواهد شد و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع در بازکردن قالب بتن مى شود.

همینطور از قالب هاى چوبى و فلزى محافظت می نماید.

ترکیبات مهار کننده خوردگی موجبات حفاظت قالب  فلزی را فراهم می نماید.

 

روغن قالب پایه امولسیونی

روغن قالب پایه امولسیونی

 

خواص و اثرات روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی

  • روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی ازچسبیدن قالب به بتن جلوگیری کرده و بی آنکه قطعات بتن تحت تاثیر بار ناگهانی ناشی از ضربه قرار بگیرند قالب را از بتن جدا می کند
  • روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی در انواع قالب چوبی، پلاستیکی، فلزی و فایبرگلاس قابل استفاده است
  • سطح آب گریزی روی قالب ایجاد کرده که ضمن حفاظت و افزایش دوام قالب، بافت سطحی بتن را یکنواخت و همگن می کند
  • در جریان بتن ریزی و ارتعاش، خروج حباب هوا را از سطح مشترک قالب و بتن تسهیل نموده و عملیات پرداخت نهایی و آرایش سطحی بتن را به حداقل می رساند
  • روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی حاوی ماده ضد زنگ می باشد و از زنگ زدن قالب فلزی جلوگیری می کند
  • روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی هیچ گونه اثر سویی بر بتن و میلگردها ندارد
  • دوام و قابلیت استفاده مجدد از قطعات قالب را نیز افزایش می دهد
  • در مواردی که عمل آوری بتن به کمک بخار و یا توسط قالب تحت نظارت انجام می شود، قابل استفاده می باشد.
  • روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی به آسانی با آب رقیق می شود و سطح قالب را به صورت یکنواخت پوشش می دهد.
  • کاربرد آن از نظر فنی، اجرایی و اقتصادی مقرون به صرفه تر می باشد.
این پست توصیه می شود

نظرات