محاسبه ضد یخ بتن

محاسبه ضد یخ بتن

محاسبه ضد یخ بتن

شرکت بتن شیمی اولین تولید کننده افزودنی های بتن و سایر مواد شیمیایی ساختمان در خاورمیانه

کارشناسان فروش: ۰۹۱۲۰۷۱۱۰۳۵ – ۰۹۱۰۲۰۹۱۵۱۱

محاسبه ضد یخ بتن

ضد یخ بتن

محاسبه ضد یخ بتن 

چنانچه هوا سرد و دمای بتن کم شود ،
سرعت واکنش سيمان با آب کند می شود و زمان گيرش افزایش می یابد و در نتيجه مقاومت چندانی
در ساعات و روزها ی اوليه حاصل نمی گردد زمان قالب برداری طولانی خواهد شد و امکان دارد در طول اين مدت به واسطه لرزش و ضربه آسيبی به بتن وارد شود
در نتیجه بهتر می باشد محاسبه ضد یخ بتن صورت گیرد..  

چنانچه در هنگام گيرش و يا پس از آن ، رمانی که مقاومت بتن چندان زياد نمی باشد يخبندان در بتن حاصل گردد
بتن به واسطه انبساط ناشی از يخ زدن آب در حفرات ،
در اثر تنشهای کششی .
حاصله ، ترک می خورد و باعث از بین رفتن ان ها می شود در اين دستور العمل سعی می گردد تا از بروز اين خسارت ها جلوگيری کند

 ضد یخ بتن افزودنی مایعی می باشد برای حفاظت بتن در برابر یخ زدگی که در دمای پایین تر از صفر درجه مورد استفاده قرار می گیرد .

محاسبه ضد یخ بتن

فواید استفاده از مواد مصرفی بتن

محافظت دائمی از ساختار بتن در آن زمان فراهم می‌ شود.

از رشد قدرت و مقاومت مورد نیاز بتن جهت آن اطمینان حاصل می ‌شود.

تغییر دمای سریع در بتن به منظور جلوگیری از ترک خوردگی در آن زمان، کنترل می‌ شود.

از شرایط مطلوب برای بهبود استحکام بدون استفاده از گرمای اضافی در زمان آن باید، اطمینان حاصل می ‌شود.

از خسارت به بتن ناشی از یخ زدگی در زمان‌ های اولیه که قرار است در هوای سرد استفاده شود، جلوگیری می ‌گردد.

توصیه می شود در هنگام بتن ریزی در هوای سرد تمهیدات زیر مورد توجه قرار گرفته شود:

گرم کردن آب و مصالح

استفاده از سیمان های زودگیر

ایجاد حفاظ در اطراف محیط کارگاه

پوشاندن بتن بلافاصله پس از بتن ریزی

موارد کاربرد ضدیخ بتن

انجام عمليات ترميمي در هواي سرد و يخبندان

ساخت، حمل و بتن ريزي در هواي سرد و يخبندان

امــكان بتنريــزي در محدوده دماي ۵ +تا ۱۵ -درجه سانتی گراد

هدف استفاده از ضد یخ بتن

– از خرابی بتن به سبب یخ زدگی در مراحل زودتر جلوگیری می‌ کند.
– مطمئن می ‌شود که بتن استحکام لازم برای برداشت مطمئن از فرم‌ ها را ارتقا می ‌دهد.
– شرایط بهبودی را برقرار می ‌کند که قدرت انبساط طبیعی را بدون استفاده از دمای اضافی می ‌پروراند.
– تغییرات دمایی سریع را در داخل بتن محدود می‌ کند تا از ترک های دمایی جلوگیری شود.
– حفاظت دائمی با قابلیت استفاده مورد در خواست از ساختار را فراهم می‌ کند.
برای هر ۱۰ درجه سانتی گراد (۱۸ درجه فارنهایت) کاهش در دمای بتن، دفعات آن را دو برابر می ‌شود بنابراین تعداد دفعاتی که بتن به سبب یخ زدگی مستعد آسیب پذیری و خرابی می ‌باشد، افزایش می‌ یابد.

محاسبه ضد یخ بتن

مقدار دقیق استفاده از ضد یخ بستگی به دمای زمان بتن ریزی داشته

و بر طبق جدول زیر تعیین می گردد :

دما بر حسب درجه سانتیگراد

مصرف نسبت به وزن سیمان

صفر تا ۴-درجه

۱ درصد

۴-  تا ۸ – درجه

۲ درصد

۸-  تا ۱۲- درجه

۳ درصد

۱۲- تا ۱۵- درجه

۴ درصد

۱۵- درجه به بالا

با ما تماس بگیرید

روش مصرف ضدیخ بتن

محاسبه ضد یخ بتن

هنگام بتن ريزي در هواي سرد توجه به نكات زير مفید می باشد:

در صورت يخ زدن در دماهاي پایین

سطح قالبها و آرماتورها را از آب ، برف و يخ پاک کنید.

در صورت امكان با پوشــش مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمایید.

در صــورت امكان آنهــا را گرم کنید تا دماي آنها به بيش از ۵ درجه سانتیگراد برسد.

توجه داشته باشید تا دمـــاي بـتن از محـــدوده ۶ درجه سانتیگراد كاهش پيدا نكند.

هنگام ســاخت بتن بهتر است ضد يخ بتن با آب مصرفي مخلوط و سپس به اجزاء خشك اضافه شود.

اســتفاده از ضد يخ بتن با تشديد حرارتزايي كمك به تسريع واكنش هيدراسيون و بالا رفتن دماي بتن مي‌كند.

در صورت اســتفاده از بتن آماده ضد يخ مصرفي را به داخل تراك میکسر ريخته و پس از مخلوط شدن كامل بتن ريزي آغاز شود

در صورت لزوم ميتـــــوان مصالح به ويژه آب مصرفي را گرم نمود و با اســتفاده از پوشش مناسب از اتلاف دما يبن تازه ريخته شده جلوگيري به عمل آورد.

بدين ترتيب پس از افزودن ماده ضديخ در زمان بتن ريزي دماي هيچ قســمت از بتن نبايد از ۵ +درجه ســانتيگراد پایین تر بیاید.
زيرا در چنين حالتي واكنش هيدراســيون بســیار کند خواهد شد.
توجه داشته باشيد اگر دماي بتن از ۵ درجه سانتيگراد كمتر شد،
مشخص كننده كم بودن مقدار مصرف ضد يخ مي باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات