واترپروفهای پودری

واترپروفهای پودری

واترپروفهای پودری بتن چیست؟

واترپروفهای پودری محصولی است پرکاربرد بر اساس اسیدهای چرب که دارای مواد پر کننده جاهای خالی بتن و مواد دافع آب می است.

واتر پروف پودری طی واکنش با ترکیبات حاصل از هیدراسیون سیما در داخل منافذ و حفره ها جاری شده و نقش دافع آب و رطوبت را به عهده می گیرد. وجود مقاطع متخلخل وفضاهای کم ما بین مصالح سنگی، کسری فیلر سنگدانه ها و دیگر اجزای سازنده بتن باعث یشترشدن مقدار نفوذپذیری و کم شدن کفیت آن می شود.

حالا اگر بتنی با این مشخصات در شرایط بهره برداری مستغرق یا در محیط های مخرب از لحاظ تهاجم یون های مضر قرار میگیرد،‌ کاهش دوام بتن و بروز خرابی های ناشی از اندرکنش های شیمیایی بتن شدت خواهد یافت.

راهکار اساسی برای برطرف شدن این مشکل استفاده از واترپروفهای پودری بتن بهترین مورد برای ساخت بتن و ملات نفوذناپذیری است. واترپروف پودری بتن توانایی آبگریزی شدید،‌ جایگزینی در فضاهای خالی ،‌ آب بندی و جلوگیری از ورود یون های ایراد دار همچون یون کلر به داخل بتن را داراست.

نفوذ ناپذیری بتن از موارد تعیین کننده برای پیش بینی و امتحان کردن دوام و استحکام بتن می باشد.

اگر بتن با طرح اختلاط صحیح و با نسبت آب به سیمان و مواد سنگی مرغوب تولید شود، نفوذپذیری کمتر می شود. مصرف مقدار کنترل شده ای از مواد واترپروفهای پودری بتن به مخلوط برای کم شدن نفوذپذیری باعث ایجاد بتن مرغوب می شود. واترپروف پودری بتن با مسدود نمودن کاپیلارهای بتن از نفوذ آب جلوگیری می کند. واترپروفهای پودری بتن را می توان به ۲ روش با بتن ترکیب کرد :

راه  اول : به این صورت که واترپروف پودری بتن را با مقداری از آب اختلاط بتن ترکیب کرده و سپس به سایر اجزاء اضافه کنیم .

راه دوم : اضافه کردن واترپروف پودری بتن را با سیمان و ماسه کاملاً ترکیب کرده به طوریکه ماده افزودنی واترپروف پودری به طور یکسانی درهمه قسمت های بتن پخش شود.

اضافه کردن واترپروفهای پودری بتن باعث ایجاد خواص و ویژگیهای خحاصی به طور زیر در بتن خواهد شد :

  • جلوگیری کردن از نفوذ محلول هایی که شیمیایی هستند
  • مسدود شدن کامل  کلیه جاهای خالی
  • انتقال انجام شدن آبگریزی فیلر به بتن
  • برطرف کردن جذب آب و نفوذپذیری بتن
  • تولید بتن با دوام و بسیار مرغوب
  • بی تاثیر در مقاومت فشاری بتن
  • نگه داری از خواص آب بندی در مدتی معین بهره برداری از سازه
  • جلوگیری از حملات سولفاتی و قلیایی شدن بتن
  • قدرت پخش کنندگی خیلی زیاد و راحتی اختلاط با بتن
  • جلوگیری از نفوذ کردن یون کلر و سایر مواد شیمیایی خورنده به داخل بتن

 

مشخصات شیمیایی و فیزیکی

حالت پودر
رنگ سفید
وزن مخصوص ۱/۳ gr/cm3
استاندارد ASTM C1543

ASTM C1202

یون کلر ندارد
PH حدود ۷

 

قیمت واترپروف پودری بتن

برای دریافت لیست واترپروف پودری بتن با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۲۱-۴۶۸۸۹۳۴۰۰ 

۰۲۱-۴۶۸۸۰۶۷۳

 

این پست توصیه می شود

نظرات