گروت ها

گروت

گروت ها افزودنی های بتن هستند، تشکیل شده از سیمان ، آب ، ماسه و سایر افزودنی های مجاز دیگر.
بیشترین استفاده از گروتها، عموماً برای پر کردن فضاهای خالی ایجاد شده،
در زیر بیس پلیت ,انکربولت , استحکام محل استقرار  ماشین آلات سنگین صنعتی و هم چنین ترمیم ترک های بزرگ ، و… مناسب اند.
کاربرد گروتها بسیار شبیه به ملات های سیمانی می باشد.

مزایای گروتها

از شاخص ترین و مهم ترین مزایای گروتها می توان به خاصیت غیر انقباضی آن اشاره کرد،
به خاطر خاصیت منبسط شوندگی این محصول، گروت ها در هر مکانی ریخته شوند آن را پر خواهند کرد.

این افزودنی های بتن اصولاً به وجهی طراحی می شوند
که قابلیت جذب نیروهای وارد شده به خود را داشته باشند و بتوانند این نیروها را به زیر کار انتقال دهند.
در زمان نصب ماشین آلات غول پیکر صنعتی وظیفه ی گروت ها رساندن نیروهای وارده از آنها به بستر بتنی می باشد.

عملکردها

گروت مناسب ، بایستی قوام یافته و هم چنین سیال باشد، و در شرایط عادی و معمولی به صورت جاری باشد.
این افزودنی نبایستی محتوی آب و سنگدانه جدا از یکدیگر باشد و یا ته نشین گردد،
علاوه بر موارد گفته شده، گروت نباید جمع شدگی زیادی از خود نشان دهد.
این محصول باید بتواند آب و ملات را در بر گیرد و هم چنین بتواند در کوتاهترین زمان به مقاومت قابل قبولی دست یابد.
امروزه استفاده از گروت ها بسیار متداول می باشد
و برای پر کردن منافذ و فضاهای خالی و همچنین تثبیت ماشین آلات صنعتی سنگین در کارگاه ها عموماً از گروت ها با ترکیبات تقریباً مشابه استفاده می شود.

بتن شیمی تولید کننده انواع افزودنی های بتن از جمله گروتها می باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات