درباره ی افزودنیهای بتن

افزودنیهای بتن

به موادی به جز سیمان، سنگدانه، آب و الیاف، که پیش از اختلاط یا در حین اختلاط به بتن اضافه می شوند افزودنیهای بتن می گویند،
هدف از استفاده از این افزودنی ها، اصلاح یا تغییر بعضی از پارامترهای بتن از جمله مقاومت، کارپذیری، آب بندی و دوام می باشد.
البته باید به یاد داشت که برای بکارگیری افزودنی ها بایستی به اثرات طولانی مدت آنها نیز توجه کرد.

معمولاً میزان اقزودنی ها نسبت به حجم بتم بسیار اندک است،
به حدی که معمولاً در نسبت های اختلاط به حساب نمی آیند.

نکات مورد توجه در افزودنیهای بتن

 

 1. برای بکارگیری این مواد باید با گروه نظارت مشورت کرد.
 2. تاپیرات و قابلیت این مواد باید پیش از مصرف، به کمک آزمایش مورد بررسی قرار گیرد.
 3. اگر میخواهید که چند ماده ی افزودنی را با هم مورد استفاده قرار دهید باید به سازگاری این مواد با یکدیگر و هم چنین با سیمان را بررسی کنید.
 4. میزان اضافه کردن مواد افزودنی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.
 5. تپبیت عملکرد افزودنیهای بتن فقط در طول زمان مشخص خواهد شد.
 6. برای تهیه بتن مسلح نباید از افزودنی های حاوی کلر مانند کلرید کلسیم استفاده کرد.
 7. بیشینه مقدار مجاز استفاده از افزودنیهای بتن ۵% وزنی سیمان می باشد.
 8. بیشترین میزان مجاز کلرید کلسیم، آن هم فقط برای بتن های غیر مسلح، ۲% وزنی سیمان می باشد.
 9. افزودنی ها را می توان پیش از اختلاط به مواد اولیه اضافه و یا هنگام اختلاط به آرامی اضافه کرد

 

انواع افزودنیها بتن

 • مواد حباب ساز
 • کم کننده های آب
 • کندگیر کننده ها
 • سعت دهنده های پوزولان ها
 • روان کننده های بتن
 • مواد رنگی

با پیشرفت علم و تکنولوژی افزودنیهای بتن نیز توسعه چشم گیری داشته اند،
تا جایی که امروزه تقریباً می تواند بتن را به هر صورتی که مورد نیازتان می باشد در آورده و از آن بهره ببرید.

این پست توصیه می شود

نظرات