درباره ی افزودنیهای بتن

افزودنیهای بتن

به موادی به جز سیمان، سنگدانه، آب و الیاف، که پیش از اختلاط یا در حین اختلاط به بتن اضافه می شوند افزودنیهای بتن می گویند،
هدف از استفاده از این افزودنی ها، اصلاح یا تغییر بعضی از پارامترهای بتن از جمله مقاومت، کارپذیری، آب بندی و دوام می باشد.
البته باید به یاد داشت که برای بکارگیری افزودنی ها بایستی به اثرات طولانی مدت آنها نیز توجه کرد.

معمولاً میزان اقزودنی ها نسبت به حجم بتم بسیار اندک است،
به حدی که معمولاً در نسبت های اختلاط به حساب نمی آیند.

انتخاب صحیح افزودنیهای بتن:

استفاده از افزودنی های بتن مستلزم داشتن دانش درست از بتن و این مواد و تاثیرات متقابلی که این دو با یکدیگر دارند می باشد.
گاهی برای انتخاب درست یک محصول تمام جوانب کار مانند طرح اختلاط، کیفیت سیمان و سنگدانه، محیط اجرائی، حجم بتن ریزی، زمان بندی پروژه باید در محاسبات آورده شوند.
گاهی نیاز می باشد به منظورهای مختلف از چند افزودنی متفاوت استفاده شود که رفتار آنها با یکدیگر و تمام متغیرهای طرح شده در بالا باید مورد توجه قرار گیرند.
لذا برای مصرف این مواد حتما باید از مشاور آگاه به این دانش بهره گیری کرد و صرف بسنده کردن به برگه فنی محصول کافی نمی باشد.

نکات مورد توجه در افزودنیهای بتن

 1. برای بکارگیری این مواد باید با گروه نظارت مشورت کرد.
 2. تاپیرات و قابلیت این مواد باید پیش از مصرف، به کمک آزمایش مورد بررسی قرار گیرد.
 3. اگر میخواهید که چند ماده ی افزودنی را با هم مورد استفاده قرار دهید باید به سازگاری این مواد با یکدیگر و هم چنین با سیمان را بررسی کنید.
 4. میزان اضافه کردن مواد افزودنی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.
 5. تپبیت عملکرد افزودنیهای بتن فقط در طول زمان مشخص خواهد شد.
 6. برای تهیه بتن مسلح نباید از افزودنی های حاوی کلر مانند کلرید کلسیم استفاده کرد.
 7. بیشینه مقدار مجاز استفاده از افزودنیهای بتن ۵% وزنی سیمان می باشد.
 8. بیشترین میزان مجاز کلرید کلسیم، آن هم فقط برای بتن های غیر مسلح، ۲% وزنی سیمان می باشد.
 9. افزودنی ها را می توان پیش از اختلاط به مواد اولیه اضافه و یا هنگام اختلاط به آرامی اضافه کرد

انواع افزودنی ها بتن

 • مواد رنگی
 • مواد حباب ساز
 • کندگیر کننده ها
 • کم کننده های آب
 • روان کننده های بتن
 • سعت دهنده های پوزولان ها

با پیشرفت علم و تکنولوژی افزودنیهای بتن نیز توسعه چشم گیری داشته اند،
تا جایی که امروزه تقریباً می تواند بتن را به هر صورتی که مورد نیازتان می باشد در آورده و از آن بهره ببرید.

مواد افزودنی کندگیر کننده

 • این مواد به منظور تاخیر انداختن گیرش بتن بکار می رود
 • هنگامی که دمای بتن تازه بیش از oc 30 باشد
 • جبران اثر تسریع کنندگی گرمای هوا بر گیرش بتن
 • تعویق گیرش اولیه بتن یا دوغاب سیمان در شرایط مشکل و دشواربتن ریزی
 • حمل بتن در مسافت های طولانی
 • استفاده از این مواد می تواند روند گیرش بتن را حداقل ۵/۱ و حداکثر سه ساعت به تاخیر بیندازد

مواد افزودنی تسریع کننده

ماده افزودنی تسریع کننده به منظور تسریع در گیرش بتن:

 • تسریع در کسب مقاومت بتن در سن کمتر
 • موارد مصرف آن با رعایت ضوابط بتن ریزی درهوای سرد می باشد
 • زمان حفاظت موقت را حداقل یک و حداکثر ۵/۳ ساعت کاهش می دهد
 • مقاومت سه روزه حداقل ۲۵% بیشتر از بتن شاهد
 • مصرف مواد تسریع کننده غالبا باعث افزایش جمع شدگی خشک شدن، جمع شدگی حرارتی و نیز افزایش ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری می شود

خواص مواد افزودنی بتن

 • طولانی کردن زمان گیرش
 • تسریع در روند کسب مقاومت اولیه
 • افزایش کارائی بدون نسبت آب به سیمان
 • کنترل واکنش های قلیایی های سیمان با سنگدانه ها
 • تهیه بتن پر مقاومت، بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن مکرر

خواصی که بدون استفاده از مواد افزودنی به بتن می توان بدست آورد

 • کارائی
 • مقاومت
 • قابلیت پرداخت
 • پایایی و توان آب بندی

می توان با انتخاب مصالح مناسب و نسبت های مطلوب اختلاط و رعایت اقتصادی بودن آن بدون مواد افزودنی بدست آورد.

این پست توصیه می شود

نظرات