فوق روان کننده های بتن

فوق روان کننده ها

فوق روان کننده های بتن در واقع موادی می باشند که امکان بالا بردن کارایی مخلوط بتنی را در نسبت اندازه های آب به سیمان ثابت و یا کاهش میزان آب را برای دستیابی به یک میزان روانی هم اندازه مخلوط شاهد را با اثری نسبتاً بیشتر در قیاس با روان‌کننده‌ها فراهم می‌کنند.
طول عمر اثر این مواد به صورت موقتی می باشد،
و هم چنین بسته به ترکیب شیمیایی این افزودنی ها متغیر است.
به این افزودنی ها کاهنده قوی آب نیز می گویند.
چرا که به نسبت کاهنده های آب عادی، مصرف آب را به ۲۰-۳۰ درصد میرسانند.

فوق روان کننده ها معمولاً به دو حالت مورد استفاده قرار می گیرند.
هم برای روان کنندگی و هم برای کاهش آب نسبت سیمان در بتن

طریقه مصرف فوق روان کننده

فوق‌ روان‌ کننده های بتن عموماً به شکل محلول در آب هستند،
که مقادیر مواد خشک تشکیل دهنده ی آنها معمولاً ۳۰ تا ۴۰ درصد وزنی می باشد.
جهت استفاده از این افزودنی ها، آنها را عموماً به آب طرح اد می کنند،
یا در آخرین مراحل اختلاط اضافه می شوند.
بکارگیری در آخرین مراحل اختلاط، باعث بهبود عملکرد این مواد خواهد شد،
توصیه ما هم به شما استفاده در آخرین مراحل اختلاط می باشد.
برخی از این افزودنی ها گاهاً به صورت پودر مورد استفاده قرار می گیرند،
که پیش از اضافه شدن آب مخلوط، به سیمان و یا سنگدانه ریخته می شوند،
از این حالت در ملات های خشک و یا بتن های خشک استفاده می شود.

بهینه مصرف

میزان مصرف اپتیمم این افزودنی ها بر اساس جنس و خواص و سایر پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مورد انتظار آنها بسیار متفاوت خواهد بود.
مقدار صحیح مصرف این افزودنی ها باید توسط تیم مهندسی بررسی شده و بهترین میزان آن مشخص شود،
چرا که علاوه بر موارد فوق جنس خود سیمان نیز در این میزان تاثیرگذار می باشد.

این پست توصیه می شود

نظرات